خدمات تخصصی و پرسنلی

کلیه خدمات پزشکی و مراقبتی از جمله ویزیت روزانه توسط پزشک متخصص داخلی مقیم مرکز، خدمات تخصصی پرستاری و فیزیوتراپی روزانه، مددکاری، روانشناسی، تغذیه و کار درمانی به سالمندان عزیز ارائه می شود.

 

فیزیوتراپی

 

 

 

دفعات بازدید: 2239