لیز خوردن و افتادن خطر دیگر زمستان برای سالمندان است ممکن است سالمند را دچار آسیب های شدیدی مانند شکستگی لگن کند .

برای کاهش خطر به این توصیه ها توجه کنید : 

  •   به دقت مسیرهای جلو خانه تان را پارو کنید .

  •  در پیاده روهای یخ زده یا پربرف راه نروید .

  •  چکمه ی عاج دار بپوشید . 

  •  اگر عصا استفاده می کنید نوک عصا لاستیکی باشد . 

تاریخ ارسال: -622,10,10
نظرات کاربران: 0 نظر
دفعات بازدید: 0