مسئولین و چارت سازمانی

هیئت مدیره موسسه خیریه غیرانتفاعی سالمندان(زن) حاج رحیم رحیم مشایی کتالم، رامسر:

1- غلامحسین فتوکیان 2- دکتر رضا خلج  3-دکتر حسین حدادی مقدم   4-نصراله خلج    5- ذبیح اله اتابکی   6-مهندس بهمن معیری   7- بهمن جعفری     8- رسول معیری     9- سید علی میرحسینی        

10-قربان عمرانی   11-یزدان مولانافر    12-عین اله باقری

 

 

مسئولین اجرایی:

آقای غلامحسین فتوکیان  رئیس هیئت مدیره، آقای عین اله باقری مدیرعامل،  آقای دکتر عباس حسن برقی مسئول فنی، خانم نعیمه ملکی مسئول مالی و حسابداری

 

 

دفعات بازدید: 3147