درباره مرکز

مرکز غیر دولتی (خیریه ای – هیات امنا) توانبخشی سالمندان حاج رحیم رحیم مشایی در سال 1380 با شماره 7 و با ظرفیت 50 نفر زن در اداره ثبت اسناد شهرستان رامسر به ثبت رسیده است. زمین این مرکز بنا به وصیت مرحوم حاج رحیم رحیم مشایی که حدودا سه هزار متر مربع می باشد توسط همسر آن مرحوم حاجیه خانم نرجس محمد صالحی در اختیار بهزیستی شهرستان رامسر جهت ایجاد و نگهداری از زنان سالمند اهدا گردید.
مرکز تحت مدیریت هیات امنا و هیات مدیره که از افراد خیر و نیکوکار تشکیل گردیده است اداره می گردد.
مرکز توانسته با 21 سال تجربه با داشتن رتبه اول تنها مرکز خیریه ای نگهداری سالمندان به صورت شبانه روزی در غرب استان با ارائه خدمات پزشکی، توانبخشی، پرستاری، روانشناسی، مراقبتی و مددکار اجتماعی با تکیه به اصول نوین علم توانبخشی، پزشکی و خدماتی اداره می شود.

دفعات بازدید: 3309